ตรวจสอบสถานะการโดเนท

ท่านสามารถตรวจสถานะการโดเนทของท่านได้ที่หน้านี้

 DONATE  STATUS 

    หากทีมงานได้ทำการตรวจสอบข้อมูลการโดเนทของท่านเรียบร้อยแล้ว

   ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการโดเนทได้ที่ตารางด้านล่าง โดยใช้ข้อมูลอีเมล์หรือเวลาที่ได้ทำการโดเนทในการค้นหา (เมนู Search)

หากทีมงานได้ทำการตรวจสอบข้อมูลการโดเนทของท่านเรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการโดเนทได้ที่ตารางด้านล่าง โดยใช้ข้อมูลอีเมล์หรือเวลาที่ได้ทำการโดเนทในการค้นหา (เมนู Search)

 TOP 5  DONATE 

Score : 30.81

อันดับที่ 1, pe****at

Score : 30.00

อันดับที่ 2, c****pt

Score : 30.81

อันดับที่ 1, pe****at

Score : 30.00

อันดับที่ 2, c****pt

Score : 17.26

อันดับที่ 3, pa****ad

Score : 16.65

อันดับที่ 4, su****sk

Score : 11.27

อันดับที่ 5, kata********rot

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจ็คครั้งนี้
ทีมงาน KHAMINGARDEN.COM

หมายเหตุ : ข้อมูลจะอัพเดททุก ๆ 24 ชั่วโมง